De inhoud van deze website en andere uitdrukkingen van OrisOrin op het internet zijn zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat door OrisOrin gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig zou kunnen zijn. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt, toegevoegd of aangepast. OrisOrin heeft het recht om alle informatie op deze website te wijzigen. Direct en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving voorbehouden.

We streven ernaar om overmatig gebruik te voorkomen, OrisOrin is niet aansprakelijk voor informatie en of berichten uitgezonden door gebruikers van de website via internet.